Video

En august-dag i Skogvokterveien stuestudio førte til 4 videoer. En stor takk til Sveinung Næss bak kamera! Her er første ut:                 A session day in Trondheim resulted in 4 videos of our music. Big thanks to Sveinung Næss behind the cameras! Here is the first one out: 

«Pols fra Drevja» – i stål og tarmer og med et hint av spanske kastanjetter!         «Norwegian folk dance pols» with a hint of Spanish castanets! 

 

Reklamer

Strenger til folket

Her kommer det etterhvert masse glimrende informasjon om Trøndelags nye strengeduo Skogmo/Haanshus! Følg med, følg med.

music notes
Photo by Ylanite Koppens on Pexels.com